De essentie van Scrum

Scrum is een Agile aanpak – een effectievere en flexibelere manier van werken –

die het voor een team mogelijk maakt projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen.


Hoe werkt de Scrum methode

Binnen Scrum wordt er gewerkt in zelf-organiserende teams bestaande uit verschillende specialisten en Scrum rollen. Degene die het proces begeleidt,

wordt ook wel de Scrum Master genoemd.

Deze persoon zorgt ervoor dat het team zich aan de regels houdt en efficiënt kan doorwerken. Het team en de Scrum Master werken voor de Product Owner,

die als intermediair fungeert tussen de klant (voor wie het product gemaakt wordt) en het team (die het product daadwerkelijk maakt).

De taak van de Product Owner is dan ook om de eisen en wensen van de klant te waarborgen en deze door te geven aan het team.

Deze wensen worden ook wel user stories genoemd en staan op een lijst, de product backlog.

Hierbij worden de wensen met de hoogste prioriteit opgenomen in de sprint backlog,

die verwijst naar de taken waaraan gewerkt moet worden tijdens een bepaalde sprint.